1000true dots bottomright 202true true 500none
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1

Intern reglement

Lidmaatschap

 • Leden worden slechts als lid beschouwd na betaling van de volledige som van het lidgeld en de verzekering.
 • Wij verwachten van onze leden dat ze respect hebben voor elkaar, voor het gebruikte materiaal en de zaal. Inbreuk hierop kan leiden tot het afnemen van het lidmaatschap
 • Leden geven aan de club de toelating om in het kader van de activiteiten van de club afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de club. (vb. foto’s op website, instagram, facebook, …) Leden hebben evenwel het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken en doen dit door dit schriftelijk per mail en per brief aan de club te laten weten. (zie info/bestuur) Wie een foto wil laten verwijderen, stuurt ook een mail, waarna wij de foto onmiddellijk weghalen. (info@turnkringhaasdam.be)

TIJDELIJKE CORONA-maatregelen: algemeen en ivm brengen en halen

 • de tijdelijke Corona-maatregelen overrulen het gewone reglement, waar het over hetzelfde onderwerp zou gaan.
 • Alle officiële corona-maatregelen gelden ook in onze club. Dus zeker als u of uw kind een beetje ziek is, blijft u thuis.
 • Turners komen in turnkledij naar de zaal. Kleedkamers mogen niet gebruikt worden. (= regel van gemeente, overheid)
 • Aan de ingang worden de kinderen opgewacht, geregistreerd en daarna binnengelaten. Kom tijdig, maar niet nodeloos té vroeg. Wij laten pas binnen vanaf 5 minuten voor de les.
 • Ouders/grootouders mogen de gang en de zaal niet mee binnen en wachten buiten op gepaste afstand van elkaar tot hun kind geregistreerd en binnen gelaten is en maken dan onmiddellijk plaats voor de volgende ouders.
 • Op het einde van de les kunnen de kinderen afgehaald worden aan de zij-uitgang van de zaal.
 • Wat u wil bespreken met de lesgever, kan nog steeds, maar via telefoon.
 • Deze regels gelden tot ze herroepen worden.

Uurregeling of  richtlijnen voor het brengen en halen van de turner

 • Gelieve bij het brengen van uw dochter/zoon zelf zo snel mogelijk de zaal/gang rustig te verlaten. Het geluid uit de gang brengt extra drukte in de zaal met zich mee. Wij adviseren maximum 5 minuten voor aanvang van de les.
 • De turners voor de volgende les kunnen zich klaar maken en wachten in de kleedkamer om bij de wisseling op het uur rustig de turnzaal binnen te komen en te verzamelen op de banken. (niet spelen op de toestellen!)
 • De ouders/grootouders die hun dochter/zoon komen halen vragen we te wachten in de hal voor de glazen deur. Bij de uurwisseling kunnen de turners afgehaald worden in de gang/kleedkamer.
 • Gelieve daarna de zaal zo snel mogelijk te verlaten en de gang rustig en vrij te houden! Zo kan het volgende lesuur tijdig starten.
 • ouders zijn niet toegelaten tijdens de lessen

Turnen kan enkel in aangepaste kledij en schoeisel.

 • De sportvloer en het turnmateriaal mag enkel betreden worden met zuiver sportschoeisel, voorzien van zolen die geen sporen achterlaten (geen harde buitenpantoffels)
 • Club-t-shirt met short of legging of maillot.
 • Losse haren, sieraden, rokjes zijn verboden omwille van hygiëne en de veiligheid!
 • Geen kauwgom

Ongevallen

 • Ongevallen tijdens de lessen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke.
 • Vraag uw verzekeringsformulier!

Communicatie

 • In geval van een probleem staan wij open voor een goed gesprek of om uitleg te geven bij een bepaald voorval. U kan hiervoor terecht bij de lesgever of bij iemand van het bestuur.

Onze les is maar 60 minuten en die willen we optimaal benutten.

DANK voor uw sportieve SAMENWERKING!

 

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK